YAYINLANAN SONUÇLAR


2015 YILI DEĞERLENDİRME SONUCU
2016 YILI DEĞERLENDİRME SONUCU
2017 YILI DEĞERLENDİRME SONUCU
2018 YILI DEĞERLENDİRME SONUCU
2019 YILI DEĞERLENDİRME SONUCU
2020 YILI DEĞERLENDİRME SONUCU


PROJE SONUÇ RAPORLARI

2015 YILI SONUÇ RAPORLARI
ÇORUM BELEDİYESİ VE ÖZEL SEKTÖRE AİT TAŞ OCAKLARINDA ÇEVREYE DUYARLI PATLATMA YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE VERİMLİLİK ANALİZLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ÇORUM ENGEL HARİTASI
ÇORUM’DA EDEBİYAT EDEBİYATTA ÇORUM

2016 YILI SONUÇ RAPORLARI
ALTERNATİF MAYALANMA TEKNİĞİ İNCELEMESİ İLE NOHUT MAYASI ELDESİNDEN DOĞAL YOĞURT YAPIMI VE KARAKTERİZASYONU

2017 YILI SONUÇ RAPORLARI
ÇORUM İLİNDE SOSYAL BELEDİYECİLİK FAALİYETLERİNİN FARKINDALIĞININ VE MENUNİYET DÜZEYİNİN TESPİTİ
EĞİTSEL OYUNLA HAREKET EĞİLİMİNİN OTİZMLİ ÇOCUKLARIN RUHSAL VE FİZİKSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇORUM'DA SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ

2018 YILI SONUÇ RAPORLARI
ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN ÖZEL GIDA FORMÜLASYONU ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJESİ
ÇORUM BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜLÜĞÜ’NE BAĞLI HAYVAN BARINAĞI’NDA REHABİLİTE EDİLEN SOKAK KÖPEKLERİNİ ENFESTE EDEN KENELERİN BELİRLENMESİ VE BU KENELERİN TAŞIDIĞI ZOONOTİK PATOJENLERİN ARAŞTIRILMASI
ÇORUM CAMİLERİNDE SELÇUKLU, BEYLİKLER VE OSMANLI DÖNEMİNE AİT AHŞAP MİNBERLER, VAAZ KÜRSÜLERİ VE KAPILAR
ÇORUM İLİNDE IKAMET EDİP GEBELİĞİNİ KAYBEDEN VE ERKEN DOĞUM YAPAN ANNELERDE AĞIR METAL DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ, İKAMET ETTİKLERİ YERLERE GÖRE ve AĞIR METAL DÜZEYLERİNE GÖRE HARİTALANDIRILMASI
ÇORUM BELEDİYESİ HAYVAN BAKIMEVİNDEKİ KÖPEKLERDE VE BAKIMEVİ ÇALIŞANLARINDA TOKSOPLAZMOZİS PREVALANSININ ARAŞTIRILMASI
ETNOARKEOLOJIK BIR YAKLAŞıMLA ÇORUM KÜLTÜR TARIHINDE HATTI-HITIT ETKISI
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLEN ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILMASINA KADINLARIN YAKLAŞIMININ ANALİZİ

2019 YILI SONUÇ RAPORLARI
MEŞHUR ÇORUM LEBLEBİSİNDE FARKLI KAVURMA KOŞULLARINDA OLUŞAN FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLERİN BELİRLENMESİ VE ÜRETİM SÜRECİ OPTİMİZASYONU
PROFESYONEL TURIST REHBERLERININ BAKIŞ AÇILARIYLA ÇORUM KENT TURIZMI
YAPILANDIRILMIŞ EGZERSİZ PROGRAMININ İTFAİYE ERLERİNİN FİZİKSEL UYGUNLUK VE FİZİKSEL HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNE ETKİSİ